Treballs que hem fet en cooperació internacional

País: Bolívia
HISTORIA..– Cap a l’any 1999 un grup de joves de 2 entitats INSOC– CENTRE D’ESPLAI GUADALHORCE I CEPITU, van acordar fer un projecte en comú. Els joves volien fer alguna acció diferent de les activitats ordinàries que feien a l’Esplai, per tal motiu van decidir emprendre un nou repte “La col·laboració i cooperació Internacional, en concret amb el país de Bolívia.

A partir d’aquesta data s’han treballat diferents projectes i programes que detallem a continuació:
1999.- Es forma el grup de joves de les dues entitats CEPITUINSOCCEG, i es pren contacte amb l’escola de Riberalta a Bolívia. S’inicia les primeres campanyes de difusió i sensibilització
L Unitat Educativa Riberalta Escola beneficiaria) tenia en aquell moment 200 alumnes de primària i 300 alumnes de secundària. Les infraestructures eren limitades i tenien moltes mancances en el àmbit educatiu. La seva principal preocupació era que els alumnes no disposaven material pedagògic , i per tant tenien la necessitat de crear una biblioteca que pugues donar servei a 500 alumnes.
2000 a 2002.- Es va fer la primera fase del projecte, amb l’adquisició de material pedagògic , tècnic, didàctic, audiovisual…
La financiació va ser gràcies a l’Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Riberalta, famílies de RiberaltaINSOCCEG més la col·laboracions de les persones de Terrassa.
2003 a 2005 .– La bona resposta de la primera fase, ens va animar a continuar treballant per aconseguir un nou repte, poder donar servei a 15.000 estudiants de la ciutat de RiberaltaConvertint-se en una biblioteca central del Districte III donant servei a les diferents escoles properes:

– Red Eduardo Avaroa

– Red Petrolera

– Red Villa Británica

– Red Pedro Kramer

– Nataniel García Chavez

– Instituto superior de Normales Magisterio).

La financiació va ser gràcies a l’Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Riberalta, famílies de RiberaltaINSOCCEG més la col·laboracions de les persones de Terrassa.

2004.PRIMER INTERCANVI EDUCATIU.- Del 21 d’abril al 16 de maig es va fer un intercanvi educatiu . Van visitar la ciutat de Terrassa 3 professors de l’escola Riberalta, i van poder intercanviar diferents maneres de treball amb l’Escola Pau Vila i Dinares, Associació de Veïns, Grup de Joves , Grups de famílies i responsables de INSOCCEG.
El finançament va ser gràcies a l’Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Riberaltacomitè de professors RiberaltaINSOCCEG , més la col•laboracions de les persones de Terrassa.
2005.– Creació i equipació LABORATORI DE Física i química, gràcies a l’aportació de Kern Pharma, Ajuntament de Riberalta , INSOCCEG . Es va poder adquirir material específic.
2005.– Estades Solidaries, van poder fer intercanvi entre joves de Terrassa professors de Riberalta, en la que van fer formació de les noves tecnologies, i assessorament en tècniques esportives.
La financiació va ser gràcies al Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de RiberaltaINSOCCEG , els voluntaris, més la col•laboracions de les persones de Terrassa.

2007 a 2009– Equipació 3era Biblioteca ISMAEL CARRASCO TELLERIAa causa de la manca de material pedagògic que presentaven van demanar suport per crear una biblioteca que dóna servei a 600 alumnes
El finançament va ser gràcies a l’Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de RiberaltaINSOCCEG , famílies de riberalta, més la col•laboracions de les persones de Terrassa.

20092on Intercanvi Educatiu de Professors. Dos professors de l escola Ismael Carrasco Telleria van visitar Terrassa per conèixer la metodologia d´ estudi a les escoles Pau Vila i Bisbat d´ Egara.
La financiació va ser gràcies al Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de RiberaltaINSOCCEG , families de Riberalta, més la col•laboracions de les persones de Terrassa.

2014.- Equipació 4tabilioteca HUGO CORDERO MOLINERO a causa de la manca de material pedagògic que presentaven van demanar suport per crear una biblioteca que dóna servei a 500 alumnes
El finançament va ser gràcies a l’Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de RiberaltaINSOCCEG , famílies de Riberalta, més la col·laboracions de les persones de Terrassa.