Presentació

DIBUIX ESPLAI

 

INSOC-CEG és una entitat sense ànim de lucre, laica, progressista i políticament independent, que té com a objectiu principal educar i formar en el temps de lleure a nens/es, adolescents, joves  i adults.

 

EL PROJECTE

INSOC-CEG treballa per la inclusió i la cohesió social, promovent una educació integral, amb la participació i implicació dels infants, joves, les seves famílies i la comunitat, així com el treball en xarxa amb altres agents educatius i de la ciutat.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

  • Reforç escolar:  suport en el procés d’aprenentatge escolar.
  • Lleure educatiu:  activitats lúdiques, culturals i esportives, que fomenten la interelació i la cooperació.
  • Foment de les competències socials:  promoció de diferents processos de socialització i millora de l’autoestima.
  • Ciutadania, valors i dinamització comunitària:  educació per a la ciutadania, la solidaritat i la interelació amb l’entorn.
  • La família participa:  facilitar la participació de la família en el projecte educatiu de l’entitat.
  • Educació intergeneracional i intercultural:  treball amb diferents generacions i persones de diverses procedències.
  • Treball en xarxa amb altres entitats i agents socials del territori i ciutat.
  • Cooperació internacional:  desenvolupament d’iniciatives de cooperació i solidaritat.
  • Serveis dirigits a la comunitat:  punt d’informació, fotocòpies, impressions, punt d’internet i wifi gratuït, cursets i tallers.